Free Crosswords Online!

Czech Puzzle
HOME
FAQ
My Puzzles
Guest Puzzles
Beginners' Puzzle
Yet more free puzzles!
Ximenean Clueing
Ximenean clueing revisited
Single letter indicators
Link Words
Cryptic Definitions
Tips for Setters
Surface Readings
Grid Construction
Messages from Clues
&lit clues
Ninas
Which words can I use?
General Knowledge
Sudoku vs crosswords
The Listener Crossword
Cheating?
Chambers Crossword Manual
Becoming a compiler
Feedback
Links
PUBLISH HERE
Use of these puzzles
Bits and Pieces

Tahle křížovka není "kryptická". Neumím česky natolik dobře, abych se o to dokonce pokusil! Je to jednoduchá křížovka jako ty "snadné křížovky", které vycházejí ve většině anglických novin. Pokud najdete nejaké chyby, prosím, spojte se se mnou.

This is not a cryptic crossword. My Czech is nowhere near good enough even to think about trying that! It is a simple puzzle like the "quick crosswords" which appear in most English newspapers. If you find any mistakes, please contact me.

czechpuzzle.jpg

VODOROVNĚ
1 Rozhovor (10)
8 Zabití (v množném čísle) (7)
9 Roste na trávníku (5)
10 Útok (4)
11 Stisknout nohou (8)
13 Panděro (5)
14 Usazenina (5)
16 Udeřit míč silně (8)
17 Ve stanovenou dobu (4)
20 První sovětský vůdce (5)
21 Obvodní (7)
22 Realita (10)

SVISLE
1 Malé množství kapaliny (5)
2 Nerovnoměrný (12)
3 Plynný uhlovodík (4)
4 Přivyklý (6)
5 Dojemný (8)
6 Minus jedna, například (7,5)
7 Pouštní rostlina (8)
12 Boxer (8)
13 Kompas (6)
15 Štěstí (6)
18 Dojíst (5)
19 Mimo domov (4)

Řešení/Solution